Panncentral

Vår nya panncentral är snart klar att ta i drift.

En ny panncentral har uppförts där rivare, flissilos, pannor och ackumulatortank har installerats, det kombineras med ett närvärmenät till alla företagen i kvarteret. Vrak och spillmaterial från Varberg Timber kommer flisas och eldas i 3 pannor med en total effekt på 1500 kW.

Satsningen betyder slutet för uppvärmning med fossilt bränsle och minskningen av CO2-utsläpp beräknas till drygt 400 ton årligen genom att ersätta 4 gaspannor, en elpanna och en oljepanna.

Panncentral

Panncentral

Panncentral


Kontakt
Lars
Lars Brag
Miljöansvarig
Impregnering/kvalitet
0340 69 02 95
lars.brag@varbergtimber.se