Panel

Paneler
Granpanel 4019 Finsåg HF Norrl
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
15x95 Granpanel 4019 Finsåg HF Norrl 440 Halvpaket
15x120 Granpanel 4019 Finsåg HF Norrl
14x95 Granpanel 4019 A Norrl 55 8 Halvpaket
14x120 Granpanel 4019 A Norrl 45 8 Halvpaket
Furupanel 4019 A
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
14x120 Furupanel 4019 A 48 6 Halvpaket
15x120 Furupanel 4019 A Vitlut 54 6 Halvpaket
14x120 Furupanel Skygge skrå/4019 A Vitlaserad 45 8 Halvpaket
Slätspont Gran Finsåg HF 4 mm Öppning Vitmålad
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
14x120 Slätspont Gran Finsåg HF 4 mm Öppning Vitmålad 45 8 Halvpaket
Allmogepanel Furu A folierad
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
14x120 Allmogepanel Furu A folierad
14x145 Allmogepanel Furu A folierad
Pärlspont Furu A
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
14x95 Pärlspont Furu A 48 6 Halvpaket
14x95 Pärlspont Gran A 55 8 Halvpaket
Paneler Ekonomi
Paneler Ekonomi
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
14x95 Granpanel 4019 B Norrl
14x120 Granpanel 4019 B Norrl
14x120 Furupanel 4019 B
14x120 Allmogepanel Furu B
14x95 Pärlspont Gran B
14x120 Pärlspont Furu B 360 3/4-paket