Takstolar

En takstol från Varberg Timber är billigare än en takstol byggd på plats – och stabilare. Våra konstruktörer tar fram den byggnadstekniskt och ekonomiskt bästa konstruktionen för respektive byggnation. Detta innebär att våra takstolar nästan kan se ut hur som helst.

Vi utgår från följande grundkonstruktioner:

  • Fackverktakstol – den vanligaste takstolen för sadeltak, där vinden ej skall inredas
  • Saxtakstol – en fackverktakstol med bruten underarm, som används när man vill ha öppet till nock invändigt och samtidigt ha plats för ventilation och installationer
  • Pulpettakstol – en halv fackverktakstol, som används när man vill ha lutande tak
  • Ramverktakstol – en vanlig takstolstyp på 1 1/2 plans hus, eller om byggnaden skall ha en vind. Levereras ofta med förhöjt väggliv, som ger ett större inredningsbart halvplan. levereras med färdigt mellanbjälklag.
  • Mansardtakstol – en typ av ramverktakstol som används när man vill ha brutet yttertak och få ett större halvplan.
  • Uppstolpad takstol – används om man vill bygga om ett platt tak till ett sadeltak.
  • Fackverksbalk – används t.ex. till bjälklag med stor spännvidd.

Möjligheterna till kombinationer och speciallösningar är oändliga, t.ex. med kupor, vinklar och hopfogning av olika huskroppar.

Snäva toleranser
Maskinprovat, torkat och hyvlat konstruktionsvirke (även skyddsimpregnerat) sätts ihop med typgodkänd spikplåt. Bearbetning sker i datorstyrd kapanläggning med mycket snäva toleranser. Varberg Timbers takstolar är CE-märkta.

Leverans direkt till byggplatsen
En normal produktionstid är tre till fem veckor. De färdiga takstolarna levereras direkt till byggplatsen. Monteringen, som antingen vi eller ni själva ombesörjer, kan vara klar inom några timmar. Vi erbjuder även helhetslösningar med råspontluckor eller råspont tillsammans med papp och läkt i samma leverans som takstolarna.

Takstolar

Kontakt
Fernando
Fernando Gutiérrez
Försäljningsansvarig
Konstruktion/Försäljning takstolar
0340 69 02 92
fernando@varbergtimber.se
Martin
Martin Karlsson
Byggnadsingenjör
Konstruktion/Försäljning takstolar
0340 69 00 25
martin.karlsson@varbergtimber.se
Nicklas
Nicklas Eriksson
Byggnadsingenjör
Konstruktion/Försäljning takstolar
0340 69 00 28
nicklas.eriksson@varbergtimber.se
Pär
Pär Munther
Försäljning
Kundsupport/Transport takstolar
0340 69 02 86
par.munther@varbergtimber.se