Läkt/Kilar

Läkt
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
12x48 Ströläkt Gran Buntad VB1180 55 20 Halvpaket
25x23 Ströläkt Gran Buntad VB1104 55 16 Halvpaket
25x38 Tegelläkt Gran buntad VB1107 45 12 Halvpaket
23x48 Läkt Gran Buntad 55 8 Halvpaket
25x48 Tegelläkt Gran buntad VB1108 55 8 Halvpaket
Kilar
Kilar
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
50x150 Tegelkil Gran o/s-V 168 Halvpaket
63x150 Tegelkil Gran o/s-V 126 Halvpaket
63x200 Tegelkil Gran o/s-V 90 Halvpaket
45x45 Trekantsläkt Gran VB1202 440 Halvpaket