Läkt/Kilar

Läkt
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
12x50 Ströläkt Gran Buntad VB1103 55 20 Halvpaket
25x25 Ströläkt Gran Buntad VB1104
25x38 Tegelläkt Gran buntad VB1107 45 12 Halvpaket
25x50 Tegelläkt Gran buntad VB1108 55 8 Halvpaket
23x48 Läkt Gran Buntad 55 8 Halvpaket
Kilar
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
50x150 Tegelkil Gran o/s-V 168 Halvpaket
63x150 Tegelkil Gran o/s-V 126 Halvpaket
63x200 Tegelkil Gran o/s-V 90 Halvpaket
50x50 Trekantsläkt Gran VB1202 440 Halvpaket