Impregnerad Klädsel

Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
17x95 IMP Finsåg Norrl Furu NTR AB 162 Halvpaket
22x45 IMP Finsåg Norrl Buntad NTR AB 55 8 Halvpaket
22x70 IMP Finsåg Norrl Furu NTR AB 252 Halvpaket
22x95 IMP Finsåg Norrl NTR AB 198 Halvpaket
22x120 IMP Finsåg Norrl NTR AB 162 Halvpaket
22x123 IMP Rekt Kledni Fingsk Furu NTR AB 162 Halvpaket
22x145 IMP Finsåg Norrl NTR AB 126 Halvpaket
22x148 IMP Rekt Kledn Fingsk Furu NTR AB 126 Halvpaket
22x173 IMP Rekt Kledn Fingsk Furu NTR AB 108 Halvpaket
22x170 IMP Finsåg Norrl NTR AB 108 Halvpaket
22x195 IMP Finsåg Norrl NTR AB 90 Halvpaket