Reglar

Reglar o/s-V
Reglar o/s-V
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
34x45 PLH Gran o/s-V Buntad VB0810 44 8 Halvpaket
34x70 PLH Gran o/s-V VB0811 238 Halvpaket
34x95 PLH Gran o/s-V VB0812 165 Halvpaket
34x120 PLH Gran o/s-V VB0813 135 Halvpaket
34x145 PLH Gran o/s-V VB0814 105 Halvpaket
45x45 PLH Gran o/s-V VB1822 242 Halvpaket
45x70 PLH Gran o/s-V VB0835 154 Halvpaket
95x95 PLH Gran o/s-V VB0827 55 Halvpaket
70x70 PLH Gran o/s-V VB0825 105 Halvpaket
Kortreglar
Kortreglar
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
45x45 PLH Kortregel Gran V 242 Halvpaket
45x70 PLH Kortregel Gran V 154 Halvpaket
45x95 PLH Kortregel Gran C24 121 Halvpaket
45x120 PLH Kortregel Gran C24 99 Halvpaket
45x145 PLH Kortregel Gran C24 77 Halvpaket
Väggreglar
Väggreglar
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
45x45 Väggregel Gran Buntad 40 6 Halvpaket
45x70 Väggregel Gran 154 Halvpaket
45x95 Väggregel 121 Halvpaket
45x95 PLH C14 Gran VB1802 121 Halvpaket