Reglar

Reglar o/s-V
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
34x45 PLH Gran o/s-V Buntad VB0810 44 8 Halvpaket
34x70 PLH Gran o/s-V VB0811 238 Halvpaket
34x95 PLH Gran o/s-V VB0812 187 Halvpaket
34x120 PLH Gran o/s-V VB0813 135 Halvpaket
34x145 PLH Gran o/s-V VB0814 119 Halvpaket
45x45 PLH Gran o/s-V VB1822 242 Halvpaket
45x70 PLH Gran o/s-V 154 Halvpaket
95x95 PLH Gran o/s-V VB0827 55 Halvpaket
70x70 PLH Gran o/s-V VB0825 120 Halvpaket
Kortreglar
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
45x45 PLH Kortregel Gran V 484 Halvpaket
45x70 PLH Kortregel Gran V 308 Halvpaket
45x95 PLH Kortregel Gran V 242 HELPAKET
45x120 PLH Kortregel Gran V 198 HELPAKET
45x145 PLH Kortregel Gran V 154 HELPAKET
Väggreglar
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
45x45 Väggregel Gran Buntad 40 6 Halvpaket
45x70 Väggregel Gran 154 Halvpaket
45x95 PLH C14 Gran VB1802 121 Halvpaket