Impregnerade Reglar

Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
34x45 PLH Furu V IMP NTR AB 264 Halvpaket
34x70 PLH Furu V IMP NTR AB 168 Halvpaket
34x95 PLH Furu V IMP NTR AB VB3006 132 Halvpaket
34x120 PLH Furu V IMP NTR AB VB3007 108 Halvpaket
34x145 PLH Furu V IMP NTR AB VB3009 84 Halvpaket
45x45 PLH Furu V Buntad IMP NTR AB VB2900 40 6 Halvpaket
45x70 PLH Furu V IMP NTR AB 140 Halvpaket
45x95 PLH Furu V IMP NTR AB 110 Halvpaket
45x120 PLH Furu V IMP NTR AB 90 Halvpaket
70x70 PLH Furu V IMP NTR A VB2979 84 Halvpaket
95x95 PLH Furu V IMP NTR A VB2980 55 Halvpaket
45x220 PLH Furu V IMP NTR A 50 Halvpaket
45x120 PLH Furu C24 IMP NTR AB 90 Halvpaket
45x95 PLH Furu C24 IMP NTR AB VB2922 110 Halvpaket
45x145 PLH Furu C24 IMP NTR A VB2924 70 Halvpaket
45x170 PLH Furu C24 IMP NTR A 60 Halvpaket
45x195 PLH Furu C24 IMP NTR A 50 Halvpaket