Impregnerade Reglar

Impregnerade Reglar
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
34x45 PLH Furu V buntad IMP NTR AB VB2032 55 6 Halvpaket
34x70 PLH Furu V Buntad IMP NTR AB 35 6 Halvpaket
34x95 PLH Furu V IMP NTR AB VB3006 132 Halvpaket
34x120 PLH Furu V IMP NTR AB VB3007 108 Halvpaket
34x145 PLH Furu V IMP NTR AB VB3009 84 Halvpaket
45x45 PLH Furu V Buntad IMP NTR AB VB2900 40 6 Halvpaket
45x70 PLH Furu V Buntad IMP NTR AB 140 Halvpaket
70x70 PLH Furu V IMP NTR A VB2979 84 Halvpaket
95x95 PLH Furu V IMP NTR A VB2980 55 Halvpaket