Konstruktionsvirke

K-virke
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
45x95 PLH Gran C24 121 Halvpaket
45x120 PLH Gran C24 99 Halvpaket
45x145 PLH Gran C24 77 Halvpaket
45x170 PLH Gran C24 66 Halvpaket
45x195 PLH Gran C24 55 Halvpaket
45x220 PLH Gran C24 55 Halvpaket
45x245 PLH Gran C24 55 Halvpaket
70x170 PLH Gran C24 35 Halvpaket
70x195 PLH Gran C24 35 Halvpaket
70x220 PLH Gran C24 35 Halvpaket
70x245 PLH Gran C24 35 Halvpaket
K-virke Fingerskarv
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
45x145 PLH C24 Gran Fingerskarv 70 Halvpaket 60,70,75
45x170 PLH C24 Gran Fingerskarv 60 Halvpaket 60,70,80
45x195 PLH C24 Gran Fingerskarv 50 Halvpaket 60,65,70,75,80,85
45x220 PLH C24 Gran Fingerskarv 50 Halvpaket 60,65,70,75,80,85,90,100