Impregnerade övriga varor

Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
34x145 Handledare Furu IMP NTR AB 84 Halvpaket
45x120 Handledare Furu IMP NTR AB 90 Halvpaket
45x145 Handledare Furu IMP NTR AB 70 Halvpaket
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
45x95 Överliggare Furu IMP NTR AB 88 Halvpaket
45x120 Överliggare Furu IMP NTR AB 72 Halvpaket
45x145 Överliggare Furu IMP NTR AB 56 Halvpaket