Golvträ/Råspont

Golvträ
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
28x146 Golvträ Furu Ändspontat HF ca 10% 112 4 Halvpaket
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
34x120 Slätspont Gran o/s-V 135 Halvpaket
45x145 Slätspont Gran o/s-V 91 Halvpaket
Råspont
Dim Benämning Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
17x95 Råspont Gran VI 308 Halvpaket
21x95 Råspont Gran VI 264 Halvpaket
23x95 Råspont Gran VI Underlagsspont 242 Halvpaket
23x540 Råspontlucka Gran 48 Halvpaket
21x95 Råspont Gran VI+ Ändspontad 297 Halvpaket
28,5x121 Råspont Gran VI+ Tysk 315 HELPAKET