Golvträ/Råspont

Golvträ
Golv Furu HF 10% Ändspont
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
28x146 Golv Furu HF 10% Ändspont 112 4 Halvpaket
Slätspont Gran o/s-V
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
34x120 Slätspont Gran o/s-V 135 Halvpaket
45x145 Slätspont Gran o/s-V 91 Halvpaket
Råspont
Råspont
Dim Benämning VilmaBas Antal i paket Antal i bunt Pakettyp Längd
17x95 Underlagsspont Gran VB2049 308 Halvpaket
20x95 Råspont Gran VB2052 264 Halvpaket
23x95 Underlagsspont Gran VB2055 242 Halvpaket
23x540 Underlagsspontlucka Gran VB3209 48 Halvpaket
20x95 Råspont Gran Ändspontad 297 Halvpaket
28,5x121 Tysk Råspont Gran 315 HELPAKET